Author: Josette Daemen

2 links

bijnaderinzien.com > Josette Daemen
Hoog tijd voor een andere universiteit
1 sep. 2020 - Eind vorige maand werden er veertig stellingen op de poort van de academie gespijkerd. In het pamflet betogen drie vooraanstaande wetenschappers dat het roer nu echt om moet aan de Nederlandse universiteiten. Hun boodschap is even zorgelijk als hoopvol: “een andere universiteit is noodzakelijk en mogelijk”.
 · academia

bijnaderinzien.com > Josette Daemen
De motivatie voor het vrijemenings­manifest is doorspekt met dubbele standaarden
24 jul. 2020 - Vorige week schreven twee promovendi aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van mijn eigen universiteit een “open brief ter verdediging van het vrije debat”. De opstellers van het manifest, dat inmiddels meer dan 12 duizend keer is ondertekend, waarschuwen dat de vrijheid van meningsuiting onder druk staat “als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden”. De brief eindigt met de oproep om “pal te staan voor het vrije debat”.
 · black-struggle · cancel-culture · freedom-of-speech