Tag: chat-bots

3 links

www.ftm.nl > Miriam Rasch
Zelfs na je dood laat Big Tech je niet met rust
18 apr. 2021 - Vorige maand verscheen een app waarmee je afbeeldingen tot ‘leven’ zou kunnen wekken: van je overleden opa en oma tot aan het melkmeisje van Vermeer. Tegelijkertijd zijn we allemaal bezorgd over zogeheten ‘deepfakes’: nepvideo’s waarin politici dingen beweren die ze nooit zouden zeggen. Maar, zo betoogt Miriam Rasch: beide technologieën tappen uit hetzelfde vaatje.
 · after-death-software · chat-bots · deepfakes · digital-death · disinformation · distributed-responsibility · ethics · surveillance

dailynous.com > Amanda Askell, Annette Zimmermann, C. Thi Nguyen, Carlos Montemayor, David Chalmers, GPT-3, Henry Shevlin, Justin Khoo, Regina Rini and Shannon Vallor
Philosophers On GPT-3 (updated with replies by GPT-3)
30 jul. 2020 - Nine philosophers explore the various issues and questions raised by the newly released language model, GPT-3, in this edition of Philosophers On.
 · algorithmic-art · algorithmic-bias · art · artificial-intelligence · chat-bots · consciousness · disinformation · freedom-of-speech · gpt-3 · justice · language · philosophy · plagiarism · racist-technology