Tag: civic-participation

18 links

www.parool.nl > Massih Hutak
Informeren, organiseren, mobiliseren en handelen; dat is precies wat we in 2022 zullen blijven doen
30 dec. 2021 - Wat gaf me hoop en kracht in 2021 en wat neem ik mee als energie in 2022: Red Amsterdam Noord. Een collectief waarin achttien uiteenlopende bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord zich hebben verenigd, waaronder Verdedig Noord. Voorjaar 2021 besloten Noordstrijders Eva Bollen en Maarten de Boer, die Red Amsterdam Noord leiden, om een manifest te schrijven waarin een time-out werd geëist van de gemeente op alle nieuwbouwplannen in Noord.
 · civic-participation · gentrification · verdedig-noord

www.rodi.nl > John Jansen van Galen
‘Noord was er al en wij gaan niet weg’
27 aug. 2021 - De burgemeester is er als eerste, met de auto, haar wethouders volgen op de fiets. Het is de coalitie Verdedig Noord / Red Amsterdam Noord (de eerste leuze strijdbaar, de tweede een smeekbede) gelukt het voltallige college, afgelopen dinsdag, naar de Vogelbuurt te krijgen, waar zij in de buurttuin De Oase in de Vogelbuurt door activiste Eva Bollen verwelkomd worden met een felle toespraak.
 · civic-participation · verdedig-noord

www.parool.nl > Massih Hutak
Ons eigen initiatief omgetoverd tot een geste, ­klassiek gemeentetrucje
26 aug. 2021 - Deze week ontvingen wij het hele college van burgemeester en wethouders in de Vogelbuurt. Ons ontmoeten lag in het verlengde van het participatiedebacle dat in Noord heeft plaatsgevonden. Vanwege de diepe vertrouwensbreuk tussen lokale bestuurders, ambtenaren en bewoners, ons eigen participatieprotocol en, niet onbelangrijk, het vernietigende rapport van de ombudsvrouw dat net voor de zomer werd gepubliceerd. Daarin werd ondubbelzinnig geconcludeerd dat Noorderlingen door het bestuur en ambtenaren vrij letterlijk het bos in zijn gestuurd in een zo­genaamd participatietraject.
 · amsterdam · civic-participation

www.parool.nl > Massih Hutak
Praten om het praten en uiteindelijk bar weinig doen
15 jul. 2021 - k hoop dat alle bestuurders en ambtenaren tijdens dit reces goed uitrusten, want er staat ze straks wat te wachten als we weer kunnen inspreken. Inspraak en participatie gaan namelijk keer op keer fout in Amsterdam-Noord. Als Noorderling schaam ik me ervoor hoe ongezond de relatie momenteel in ons stadsdeel is tussen bewoners en het ambtelijk apparaat. Dat is de verantwoordelijkheid van ons stadsdeelbestuur en de ambtenaren die van alles beloven dat ze niet nakomen, gebrekkig of niet communiceren, kritische bewoners kleineren en schofferen of bestempelen als ‘negatief’ en ‘lastig’.
 · amsterdam · civic-participation · netherlands

www.parool.nl > Massih Hutak
Geen nieuwbouw, maar concrete plannen voor oude woningen
3 jun. 2021 - Veertien bewonersorganisaties uit Amsterdam-Noord riepen afgelopen maandag de Amsterdamse gemeenteraad ter verantwoording. Onder leiding van initiatiefnemers en topstrijders Eva Bollen en Maarten de Boer overhandigden we eind maart het manifest Red Amsterdam Noord aan burgemeester Halsema op het stadhuis, plus de petitie die toen door zo’n 1300 mensen was ondertekend. De boodschap: we willen een time-out van alle nieuwbouwplannen totdat er concrete plannen zijn voor oude woningen en zittende bewoners.
 · amsterdam · civic-participation · gentrification

www.vn.nl > Albert-Jan Kruiter and Pieter Omtzigt
Pieter Omtzigt: ‘Versterk de instituties!’
16 mar. 2021 - ‘Ik zou willen beginnen met het maken van een statement over deze verkiezingscampagne,’ zegt Pieter Omtzigt. ‘We zitten momenteel in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een medische crisis, maar vooral ook een sociale crisis, een economische crisis en een crisis op het gebied van onderwijs. Daarnaast zijn er twee grote problemen waar we het allemaal over eens zijn: de volkshuisvesting en de relatie tussen overheid en burger.’
 · civic-participation · democracy · institutions · netherlands · transparency

www.parool.nl > Massih Hutak
Met het verdrijven van de arbeidersklasse ontdoet Amsterdam zich van haar ­sociale zenuwstelsel
6 may. 2021 - De Amsterdamse stadsdelen Noord, Zuidoost, Nieuw-West, de Jordaan en De Pijp kennen een lange traditie van saamhorigheid. Dat is een van de fundamenten van de soli­daire stad. Ontstaan doordat de bewoners door de geschiedenis heen steeds gevarieerder werden, met wortels over de hele wereld maar met Amsterdam als thuisbasis. Natuurlijk leefden al die verschillende culturen niet altijd even makkelijk met elkaar, maar wat we vaak met elkaar gemeen hadden, was dat we kwamen uit een wij-cultuur. Gemeenschappen waarin ­collectieve belangen centraal staan.
 · civic-participation · gentrification · solidarity

www.parool.nl > Massih Hutak
Wij Noorderlingen zijn geen experiment
8 apr. 2021 - Woensdagavond nam ik deel aan de stadsdeel­commissie­vergadering van Amsterdam-Noord. Samen met andere redactieleden van het Burgerzaalproject Noord wordt Gehoord vertelden we wat er allemaal was misgegaan en waarom we ons vertrouwen in het stadsdeel hebben opgezegd. En hoe uitgerekend een initiatief om Noorderlingen aan het woord te laten uitmondde in dat Noord niet is gehoord.
 · civic-participation · democracy · verdedig-noord