Tag: education

102 links

icthva.sharepoint.com
Onderwijs- en toetsbeleid
Bij het ontwikkelen en vernieuwen van HvA-opleidingen hanteren we onderstaande vijf afspraken. Op deze pagina worden ze kort toegelicht. Bij iedere afspraak vind je meer informatie. Bij de onderbouwing lichten we de afspraak nader toe en onderbouwen we dit met actuele kennis. Bij de ontwerpsuggesties geven we concrete aanwijzingen en tips om aan de slag te gaan. De voorbeelden geven een concreet beeld hoe het eruit kan zien en met de inspiratiebronnen kan je nieuwe ideeën opdoen.
 · assessment · education · hva-internal

decorrespondent.nl > Johannes Visser
Dezelfde Cito-score en toch een ander schooladvies? Zo gek is dat niet, zegt deze econoom
11 jan. 2022 - Kinderen van lageropgeleide ouders krijgen aan het eind van groep 8 vaak een lager schooladvies dan kinderen van hogeropgeleide ouders – ook als ze hetzelfde scoren op de eindtoets. ‘Kansenongelijkheid!’ wordt er dan geroepen. Leraren zouden discrimineren. Maar deze econoom geeft een andere verklaring: een meetfout.
 · education · inequality · netherlands

www.washingtonpost.com > ReNika Moore
Opinion: Biden must act to get racism out of automated decision-making
9 aug. 2021 - Despite Biden’s announced commitment to advancing racial justice, not a single appointee to the task force has focused experience on civil rights and liberties in the development and use of AI. That has to change. Artificial intelligence, invisible but pervasive, affects vast swaths of American society and will affect many more. Biden must ensure that racial equity is prioritized in AI development.
 · artificial-intelligence · black-struggle · education · facebook · racist-technology · redlining · united-states

www.groene.nl > Heleen Booy and Kiki Varekamp
Het filosofie-examen gaat over 44 mannen, vier vrouwen en één filosoof van kleur
1 sep. 2021 - Filosofie is voor álle leerlingen. Maar wie weleens een schoolboek voor filosofie openslaat, ziet dat dit anders lijkt. Bijna alleen maar mannelijke en witte filosofen staan in het examenprogramma. Waarom filosofieonderwijs een diversiteitsprobleem heeft. En wat er aan dat curriculum gedaan kan worden.
 · black-struggle · diversity · education · ethics · feminism · philosophy

www.privacycompany.eu > Sjoera Nas
Google verhelpt 8 hoge privacyrisico's voor Workspace for Education
9 aug. 2021 - Google heeft ingestemd met belangrijke privacyverbeteringen in Google Workspace for Education- voor scholen en universiteiten in Nederland. Na intensieve onderhandelingen met vertegenwoordigers van de scholen en instellingen voor hoger onderwijs in Nederland heeft Google ermee ingestemd de hoge gegevensbeschermingsrisico's als gevolg van het gebruik van Google Workspace for Education te verlagen. Deze risico’s zijn beschreven in een DPIA die Privacy Company heeft uitgevoerd voor twee universiteiten.
 · education · google · not-read · privacy

www.eff.org > Jason Kelley
​​What to Do When Schools Use Canvas or Blackboard Logs to Allege Cheating
9 aug. 2021 - Over the past few months, students from all over the country have reached out to EFF and other advocacy organizations because their schools—including teachers and administrators—have made flimsy claims about cheating based on digital logs from online learning platforms that don’t hold up to scrutiny. Such claims were made against over a dozen students at the Dartmouth Geisel School of Medicine, which EFF and the Foundation for Individual Rights in Education (FIRE) criticized for being a misuse, and misunderstanding, of the online learning platform technology. Dartmouth ended that investigation and dismissed all allegations after a media firestorm. If your school is making similar accusations against students, here’s what we recommend.
 · blackboard · canvas · education · educational-surveillance · not-read

www.parool.nl > Lale Gül
Gescheiden lessen voor jongens en meisjes, en dan de moderne maatschappij in
9 jul. 2021 - Onlangs kwam naar boven dat er gewerkt wordt aan de opening van een nieuwe islamitische school in Beverwijk, waarbij jongens en meisjes gescheiden onderwijs krijgen. Dit is slechts één aanvraag uit een hausse; meer dan een kwart van alle 430 aanvragen voor overheidsfinanciering van nieuwe scholen betreft tegenwoordig islamitisch onderwijs.
 · education · freedom-of-speech · gay-rights · islam

www.groene.nl > Jaap Tielbeke and Rasit Elibol
Met meer hoogopgeleiden krijgen mensen zonder papiertje het steeds moeilijker
9 jun. 2021 - Nederland wordt steeds hoger opgeleid en dat lijkt goed nieuws, want onderwijs geldt als de sleutel voor een betere toekomst. Maar in onze diplomasamenleving krijgen de mensen zonder zo’n papiertje het steeds moeilijker.
 · co-ops · education · happiness · housing · inequality · meritocratic-thinking · netherlands · opportunity-hoarding · solidarity · status

www.groene.nl > Emiel Woutersen, Michelle Salomons and Thomas Muntz
‘Dit is een verkapte privatisering van het publiek bekostigde onderwijs’
21 jun. 2021 - De bijles- en huiswerkmarkt krijgt een miljoenenimpuls door subsidies om corona-achterstanden weg te werken. Schoolleiders voelen zich gedwongen steeds meer taken aan private bedrijven uit te besteden. ‘Dit is een verkapte privatisering van het publieke onderwijs.’
 · covid-19 · education · inequality · labour-rights · lyceo · netherlands · privatization

decorrespondent.nl > Johannes Visser
Onderwijs kweekt vmbo’ers vol zelftwijfel en arrogante gymnasiasten – en dat is slecht nieuws voor de democratie
3 jun. 2021 - Vanaf een jaar of twaalf worden kinderen ingedeeld op niveaus die ‘hoger’ of ‘lager’ zijn, waaruit ze kunnen ‘opklimmen’ of afdalen’. Daardoor wanen de ‘winnaars’ zich vaak beter dan de rest, en voelen de lagere niveaus zich onterecht de mindere. Geen goede bodem voor een samenleving waarin we het met elkaar moeten zien te rooien.
 · education · empathy · hierarchy · meritocratic-thinking · netherlands

www.te-learning.nl > Wilfred Rubens
Universiteit wijst gebruik online proctoring af (tenzij…)
19 apr. 2021 - Bij online proctoring maken lerenden een toets terwijl toezicht online plaatsvindt (bijvoorbeeld door een surveillant van vlees en bloed of via software). Daarmee voorkom je dat lerenden ‘vals spelen’. Tegelijkertijd maken critici zich onder meer zorgen over de privacy van lerenden. Volgens Inside Higher Ed heeft de Universiteit van Michigan Dearborn besloten af te zien van het gebruik van online proctoring.
 · education · online-education · proctoring

davecormier.com > Dave Cormier
A Short Course on Engaging Students Online
11 apr. 2021 - I start teaching a one week short course with some friends at the Office of Open Learning @ UWindsor tomorrow on student engagement. Can’t think of another topic that has come up more in the last year or so, nor one that is more pervasively ignored in our general discussion about education. It’s right up there with “what is learning” for topics that will basically end your conversation about the system.
 · education · engagement · online-education

www.volkskrant.nl > Bas Mesters and Ton van Haperen
Docent Ton van Haperen: ‘Stuur de schoolbesturen weg en maak de overheid weer de baas over ons onderwijs’
2 apr. 2021 - Het Nederlandse onderwijs heeft geen geldprobleem, maar een organisatieprobleem, vindt docent en columnist Ton van Haperen. Ontmantel de schoolbesturen, laat het beheer aan de overheid en schaf de vrijheid van onderwijs af, zegt hij. Dat is de enige manier om de kwaliteit weer omhoog te krijgen.
 · education · netherlands

rinekevandaalen.nl > Rineke van Daalen
Praten met mevrouw Moorman
22 mar. 2021 - Op 3 maart sprak ik over gelijke kansen met Marjolein Moorman, PvdA wethouder voor onderwijs in Amsterdam. Het gesprek was bedoeld als toelichting op een open brief, die ik haar eerder had geschreven. Daarin verweet ik haar dat ze te weinig oog had voor de onbedoelde effecten van de oude ideologie van gelijke kansen. Wie zich concentreert op het vooruitbrengen van ‘goede leerlingen’, loopt het risico de anderen te verwaarlozen. Decennialang is dat gebeurd.
 · education · inequality · meritocratic-thinking · netherlands

www.volkskrant.nl > Marjolein Van Trigt and Marleen Stikker
Internetpionier Marleen Stikker: ‘We moeten jongeren helpen begrijpen dat het internet ook anders kan worden ingericht’
19 mar. 2021 - Als professor of practice aan de Hogeschool van Amsterdam wil internetpionier Marleen Stikker studenten en bestuurders een kritische houding aanleren tegenover digitale technologie. Alleen zo kunnen de grote techbedrijven worden teruggedrongen, zodat het internet weer een echt publieke plek wordt.
 · education · educational-surveillance · educational-technology · google · proctoring · tracking

euscreen.eu > Hans Polak
The elite school
1 jan. 1998 - Documentary by Hans Polak about the Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Polak gives an impression of the atmosphere of the daily live of this school. The teachers and students of the classes 4c and 4d are being followed on a trip to London.Various teachers and students tell about the special character of the Barlaeus Gymnasium. This school aspires to give its students a broad basis in cultural education. According to the students and teachers are creativity, quality, art, freedom, positive chaos and mostly a special bond with the school characteristic for the Barlaeus.
 · education

hybridpedagogy.org > Shea Swauger
Our Bodies Encoded: Algorithmic Test Proctoring in Higher Education
2 apr. 2020 - Cheating is not a technological problem, but a social and pedagogical problem. Technology is often blamed for creating the conditions in which cheating proliferates and is then offered as the solution to the problem it created; both claims are false.
 · algorithmic-bias · black-struggle · calls-for-papers · education · educational-surveillance · educational-technology · eugenic-gaze · eugenics · facial-recognition · feminism · gender · plagiarism · proctoring · proctorio · racist-technology · sexual-violence · solutionism · surveillance · trans-rights · turnitin

decorrespondent.nl > Riffy Bol and Vera Mulder
Zo denken én handelen de politieke partijen als het gaat over racisme
4 mar. 2021 - Het gesprek over racisme gaat vaak niet verder dan of het wel of geen probleem is, en of het wel of niet bestreden moet worden. Maar net als in de maatschappij zijn er in de politiek een hoop grijstinten te ontdekken. Wie inzoomt op wat partijen er daadwerkelijk aan doen en over zeggen, krijgt een genuanceerder beeld over wat er te kiezen valt op 17 maart.
 · black-struggle · diversity · education · housing · identity-politics · inequality · intersectionality · netherlands · nl-2020-elections

decorrespondent.nl > Nina Polak
Hoogmoed en zelfhaat: welkom in het hoofd van de hedendaagse student 
15 feb. 2021 - De coronacrisis treft studenten in het hoger onderwijs zwaar, lees je overal. En er wás al zo veel aandacht voor de wankele psyche van de student. Maar over het onderliggende probleem gaat het te weinig: de mythe van de meritocratie, waarin je succes én falen aan jezelf te danken hebt. 
 · dsm · education · inequality · mental-health · meritocratic-thinking · perfectionism

www.volkskrant.nl > Nadia Ezzeroili
Onderwijswethouder Marjolein Moorman: ‘Er moet nog zoveel gebeuren, en de tijd is beperkt’
3 feb. 2021 - Sinds 2018 is Marjolein Moorman wethouder onderwijs in Amsterdam. Ze noemt zichzelf een echt jarenzeventigkind: het geloof in een maakbare samenleving heeft ze sindsdien niet verloren, haar strijd tegen de kansenongelijkheid in de hoofdstad komt er deels uit voort. ‘Ik zit hier omdat ik ergens in geloof en iets wil veranderen.’
 · education · inequality

rinekevandaalen.nl > Rineke van Daalen
Een wereld op zich
25 jan. 2021 - Waarom moeten kinderen naar school? Kinderen geven als antwoord: ‘Omdat het moet’. Volwassenen raken door de vraag in verlegenheid. Zo opent Geert de Vries’ dissertatie, Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving (1993).
 · education

medium.com > David J. Malan
Teaching from Home via Zoom
6 jul. 2020 - CS50 is Harvard University’s introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming, a course that can be taken both on campus and off. The course is unusual, perhaps, for its “production value,” which is part of its pedagogy, so that students watching videos asynchronously online feel no less a part of the classroom than students on campus. With all students now off campus, though, and all classes online, the course has aspired to optimize students’ synchronous experiences via Zoom as well. In this post, a look at the hardware and software with which we have experimented at home, including links so that others might adopt a solution like ours in whole or in part.
 · education · educational-technology · obs-studio · online-education · zoom

www.techmeup.nl
Studievoorschotten Voor Tech Talent
Opleidingsfonds TechMeUp wil jou de kans geven om aan een tech-opleiding te beginnen. Heb jij hulp nodig om je tech droom te realiseren? Vraag een studievoorschot aan! Wij weten dat het beginnen aan een nieuwe opleiding waarin je duizenden euro's moet betalen een grote stap kan zijn. Helemaal als de huur of hypotheek gewoon door blijft lopen terwijl jij aan het studeren bent.
 · education · loans

rinekevandaalen.nl > Rineke van Daalen
Lessen bij Klassen
4 dec. 2020 - Wie Waar je wieg staat heeft bekeken, die wordt het zwaar te moede. De Human-documentaire van Sarah Sylbing en Esther Gould is de eerste aflevering van Klassen, een zorgvuldig gemaakte serie ‘over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs’. Je ziet moedige, goeiige achtstegroepers, die zich bewonderenswaardig door het selectieproces op school heenslaan. Je ziet de slimste jongen van de klas, met het slechtste rapport. Je ziet de lieve, betrokken leerkrachten die hun idealen onder hun vingers zien wegglippen. Je ziet hoe PvdA-wethouder Marjolein Moorman met een enorme inzet ‘gelijke kansen’ dichterbij probeert te brengen, in de voetsporen van generaties partijgenoten .
 · education · inequality

www.vpro.nl > Soraya Pol
De post-racistische planeet
4 oct. 2020 - Hoe ziet de wereld eruit zonder racisme? En hoe komen we tot zo'n wereld? Inzichten van pioniers die dagelijks werken aan een post-racistische samenleving worden afgewisseld met de persoonlijke zoektocht van documentairemaker Ikenna Azuike en zijn gemengde gezin. Hij worstelt met vragen als: Hoe praat je met je kind over racisme? Op welke wijze voed je kinderen op om in de toekomst een post-racistische wereld te bereiken? Wanneer verandert er echt iets? De experts die de post-racistische wereld vormgeven worden voorgesteld als futuristische Marvel-superhelden. Met: neuro-informaticus Sennay Ghebreab, psychosomatisch therapeut Camille Barton, schrijver en dichter Musa Okwonga, schrijfster en anti-racisme educator Layla F. Saad.
 · artificial-intelligence · black-struggle · education

journals.sfu.ca > John F. Hulpke
To tell the truth sometimes it pays to lie
17 sep. 2020 - Thou shalt not lie. Kant famously said one must always tell the truth. Even with a murderer at the door one cannot lie. Probably no one else holds this extreme view. There are times a lie is appropriate, ethical. When might it be permissible to lie? Are there times when it might be not only OK to lie but be appropriate to lie? But others remind us that a business cannot succeed in the long run by lying, In education we help people learn how to make effective and ethical choices. Specific examples and minicases related to these issues help get classroom or online conversations started. Question are discussed, usually in dyads. The discussion does not end here. Our classroom experiences and feedback from students convinces us: to tell the truth, sometimes it pays to lie.
 · education · ethics · lying · not-read · truth

freeflowofinformation.blogspot.com > Jos van Dijk
Uit zijn verband gerukt
29 sep. 2020 - Een filosofiedocent van de Haagse Hogeschool is onder vuur komen te liggen na het openbaar maken van een videofragment over de wijze waarop zij ethische vraagstukken behandelt. Ze liet haar studenten doordenken over een moordpoging op Hitler en stelde de vraag: ‘Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?’
 · cancel-culture · education · freedom-of-speech · netherlands · philosophy

hackeducation.com > Audrey Watters
Selling the Future of Ed-Tech (& Shaping Our Imaginations)
15 sep. 2020 - I have volunteered to be a guest speaker in classes this Fall. It's really the least I can do to help teachers and students through another tough term. I spoke briefly tonight in Anna Smith's class on critical approaches to education technology (before a really excellent discussion with her students). I should note that I talked through my copy of The Kids' Whole Future Catalog rather than, as this transcript suggests, using slides. Sorry, that means you don't get to see all the pictures...
 · education · futurism · robots